Medzinárodný seminár v Portugalsku – OVAR/ PORTO / AVINTES 03 – 10 október 2010

 

Účastníkom semináru bol aj KERIC – Lenka a Nilmar, ktorí aktívne prezentovali a diskutovali.

Medzinárodný seminár  “Od chudoby k prosperite”  programu Mládež v Akcii  sa konal v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnej exklúzii.

Veľké množstvo ľudí v Európe žije v nedostatku bez možnosti prístupu k základným službám.Takmer 80 miliónov Európanov žije pod prahom chudoby, čo je v rozpore s princípmi EÚ o solidarite a sociálnej spravodlivosti. Pre posilnenie záväzku EÚ dosiahnuť rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby Európska komisia vyhlásila rok 2010 Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Sample Image

Účastníci z 12 krajín (Izrael, Jordánsko, Maďarsko, Malta, Palestína,  Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko) sa stretli zo zámerom podeliť sa o praktické skúsenosti a navrhnúť potenciálne riešenia na špecifické témy ako dôležitosť mládežníckych programov  a neformálneho vzdelávania ako nástroja pre sociálnu inklúziu, faktory vedúce k sociálnej exklúzii, rôznorodé tváre chudoby v jednotlivých krajinách,.... Spoločné hodnotenie sme prezentovali  na konferencii pod názvom “Sociálna exklúzia – vplyv na mladých ľudí“ v dedinke Avintes, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia miest Vila Nove de Gaia, prezident národnej mládežníckej asociácie a  predstavitelia organizácií pracujúcimi v sociálnej oblasti.

Počas semináru sme získali nové kontakty, spoznali odlišné kultúry, zistili možnosti ďalšej spolupráce. Obohacujúce boli projekty profesionálneho centra “Instituto Profesional do Terço” v Porte zamerané na riešenie problémových situácií cez divadelné predstavenie, kde dotyčný vstupuje nezáväzne do hry a hľadá sa spoločné riešenie. Často aplikovaný nástroj pre výchovu a prevenciu voči sociálnej exklúzii sa osvedčilo divadlo, tanec a šport. Zaujímavý bol aj projekt centra   “Florinhas do Vouga” v meste Ovar, kde v spolupráci majitelia baru, polícia a mesto sa venujú pomoci a zníženiu rizík (alkohol, drogy,...) priamo cez osobný kontakt s ľuďmi v uliciach. V centre voľného času hostiteľskej organizácie „Onda Verde“ v dedinke Avintes si pre nás deti pripravili prezentáciu v angličtine a na oplátku sme ich poučili niečo z našich jazykov.

Prínosom semináru je taktiež tvorba Handbooku - príručky, ktorá obsahuje informácie o podobách chudoby v zúčastnených krajinách, navrhované spôsoby práce, druhy aktivít ako nástroje proti exklúzii a odkazy na mládežnícke portály.

KURZY A VZDELÁVANIE

AKTUALITY

Informačné stretnutie o EDS

 

21.6. o 10:00 v KERICu

 

Každý, kto uvažujete o tom, že sa stanete dobrovoľníkom, príďte na stretnutie a získate podrobné informácie o EDS a aktuálnych projektoch všade vo svete. Teraz napr. o projektoch vo Fínsku, na Islande, v Indonézii, v Portugalsku, v Španielsku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku a iné.

 

KERIC na facebooku

 

Podrobnosti o našich akciách nájdete aj na facebookovej KERIC stránke

ICYE logo original maleeurodeskkysuce-online