Druhá video konferencia

Projekt Steps towards change, ktorý začal bežať v septembri 2011 a spája 15 organizácií z 15 krajín celého sveta sa úspešne blíži k svojmu cieľu. Po spoločnom stretnutí vo februári 2012 na Slovensku, každý partner pokračoval v práci na lokálnej úrovni. Práca pozostávala z informačných mítingov pre mladých ľudí a neziskové organizácie o možnostiach medzinárodného dobrovoľníctva.

 

Taktiež partneri dokončovali sending kit za svoju organizáciu a krajinu, ktorý má slúžiť na kvalitnejšiu prípravu budúcich dobrovoľníkov  a taktiež vzsielajúcich organizácií.

Vycrcholením tejto etapy spolupráce bola 2. videokonferencia, ktorá sa uskutočnila 25. júna o 15:00 slovenského času. Aktívne sa je zúčastnili partneri z Brazílie, hondurasu, Kostariky, Ugandy, Kene, Vietnamu, Slovenska, Talianska, Turecka. Svoju neúčasť zvyšok ospravedlnil, pretože pracovné a technické podmienky nedovolili pripojenie. Bolo to priam neuveriteľné, že ľudia z celého sveta sa v jednom čase stretli vo virtuálnej miestnosti a boli schopní spolu prerokovať podmienky ďalšej spolupráce. Len pre zaujímavosť, v Hondurase bolo 7 hodín ráno, na Slovensku 3 hodiny poobede, v Ugande 4 hodiny poobede a vo Vietname 10 hodín večer.

Jeden z cieľov projektu bolo vytvoriť silnú sieť partnerských organizácií a to už teraz vieme zhodnotiť, že sa podarilo.

KURZY A VZDELÁVANIE

AKTUALITY

Informačné stretnutie o EDS

 

21.6. o 10:00 v KERICu

 

Každý, kto uvažujete o tom, že sa stanete dobrovoľníkom, príďte na stretnutie a získate podrobné informácie o EDS a aktuálnych projektoch všade vo svete. Teraz napr. o projektoch vo Fínsku, na Islande, v Indonézii, v Portugalsku, v Španielsku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku a iné.

 

KERIC na facebooku

 

Podrobnosti o našich akciách nájdete aj na facebookovej KERIC stránke

ICYE logo original maleeurodeskkysuce-online